comenius logo

OPTIC - OPTimising the Inclusive Classroom

Projekt OPTIC kaže, kako lahko dobro načrtovanje okolja za učence z motnjami vida pozitivno vpliva na učne rezultate vseh učencev in tako lahko postane inkluzija učencev z motnjami vida pozitivna izkušnja za vse.
» …vzpodbudni vpliv okolja na učenje …«

optimised classroom

Za vse tiste, ki delate v razredu:

Ko prebirate to publikacijo ali brskate po elektronskih virih, boste ugotovili, da je to le začetek. Kot učitelj v razredu boste morali pri načrtovanju pouka spoznati individualne potrebe vsakega otroka posebej. Niti dva otroka z motnjami vida nimata popolnoma enakih, vendar vam tukaj predstavljena gradiva lahko pomagajo, da izpeljete manjše prilagoditve in svojim učencem tako omogočite boljši dostop do vsega, kar vključuje življenje v šoli, vključno s kurikulom.

Za vodstva šol:

Kot tisti, katerega odločitve o nabavah v šolskem okolju so odločilnega pomena, morate razmišljati o načinih, kako zagotoviti tako učno okolje, da bo podpiralo uspešno učenje. Priporočila, predstavljena v OPTIC gradivih, naj vam pomagajo pri načrtovanju novih stavb in prenovi že obstoječih. Seveda so prikazani le nekateri primeri, ki naj spodbudijo razmišljanje o učnem okolju, dodani viri in literatura pa lahko vodijo v nadaljnje raziskovanje.